Dopravně psychologická vyšetření řidičů

Podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění zákona č. 48/2016 Sb. provádí na pracovišti schváleném Ministerstvem dopravy ČR akreditovaný dopravní psycholog PhDr. Michal Walter Adresa: BOZP Pardubice, s.r.o., Brozanská 503, 533 52 Staré Hradiště, okr. Pardubice (areál fa INTERMONT)Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Kohoutová, mobil +420 728 273 571.

Momentálně nejsou vypsány žádné termíny školení.Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo 777 652 092
K vyšetření vezměte s sebou
  • občanský či jiný osobní doklad s fotografií
  • řidičský průkaz (pokud vám nebyl odebrán)
  • výpis z Evidenční karty řidiče vydaný magistrátem nebo úřadem obce s rozšířenou působností
  • v případě žádosti o vrácení řidičského průkazu po zákazu řízení nebo vybodování (12 trestných bodů) je potřeba předložit také Posudek o zdravotní způsobilosti, který vydává praktický lékař na základě zdravotní prohlídky
  • nezbytné osobní pomůcky: brýle, naslouchadlo – pokud je používáte

Vlastní dopravně psychologické vyšetření trvá přibližně 3 hodiny, řidič by měl přijít vyspalý a v dobré kondici. Řidič nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných látek ovlivňujících psychický stav


Kontaktní údaje
Školením Vás provedou
Petra Kolmanová


Petra Kolmanová

Ing. Miroslava Kohoutová


Ing. Miroslava Kohoutová

Napište nám!