Školení (certifikát) VCA Basic/SCC

Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU.
POZOR: Termíny zkoušky VCA/SCC pouze 1x měsíčně. Objednávejte se s předstihem. Minimální počet osob 10.

Přípravné školení a zkouška VCA Basic

Termín školení: 12.07. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH

Přípravné školení a zkouška VCA Basic

Termín školení: 31.07. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH

Přípravné školení a zkouška VCA Basic

Termín školení: 14.08. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo 777 652 092
Dokumenty ke stažení

Objednávejte se na přípravné školení prezenční formou a zkoušku s předstihem min 1 týden. Veškeré podklady pro zkoušky jsou zpracovávány v zahraničí. Školení může proběhnout na základě zaslání závazné objednávky. VCA Basic certifikáty jsou rovnocenné SCC certifikátům v Německu.

Školení probíhá pravidelně každou středu při minimálním počtu 4 účastníků. Přihlášky se uzavírají do pátka před termínem školení.

Cíl školení VCA Basic

Účastnící školení VCA Basic získají kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných, rizikových) u Vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném zakončení kurzu zkouškou bude účastníku na jeho jméno vystaven s platností 10 let.

Obsah školení VCA Basic/SCC

 • Základní znalosti o právních a ostatních předpisech
 • Analýzy rizik, identifikace a seznámení s riziky, preventivní a nápravná opatření
 • Nebezpečné situace, nehody, mimořádné události
 • Pracovní povolení
 • Práce s chemickými látkami
 • Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, práce v uzavřených prostorách
 • Nářadí a stroje
 • Vyhrazená tlaková zařízení, elektrická, zdvihací a plynová
 • Pracovní úrazy
 • Příčiny nehod
 • Nebezpečné pracovní postupy
 • Práce ve výškách
 • OOPP
 • Evropské směrnice
 • Opatření týkající se hluku, el. záření, azbestu, kontrolovaná pásma, havarijní plány

Školení je vhodne pro pro osoby se zájmem o certifikát VCA Basic, certifikát SCC, safety checklist contractors, SCC cetifikace, VCA Basic certifikace, VCA Basic školení.


Kontaktní údaje
Školením Vás provedou
Petra Kolmanová


Petra Kolmanová

Ing. Miroslava Kohoutová


Ing. Miroslava Kohoutová

Napište nám!