Školení (certifikát) VCA Basic/SCC

Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU.

Přípravné školení a zkouška VCA Basic

Termín školení: 03.10. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH

Přípravné školení a zkouška VCA Basic

Termín školení: 31.10. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092
Dokumenty ke stažení

Objednávejte se na přípravné školení prezenční formou a zkoušku s předstihem min 1 týden. Veškeré podklady pro zkoušky jsou zpracovávány v zahraničí. Školení může proběhnout na základě zaslání závazné objednávky. VCA Basic certifikáty jsou rovnocenné SCC certifikátům v Německu.

Školení probíhá pravidelně každou středu při minimálním počtu 4 účastníků. Přihlášky se uzavírají do pátka před termínem školení.

Cíl školení VCA Basic

Účastnící školení VCA Basic získají kvalifikaci na vykonávání prací (i nebezpečných, rizikových) u Vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném zakončení kurzu zkouškou bude účastníku na jeho jméno vystaven s platností 10 let.

Obsah školení VCA Basic/SCC

 • Základní znalosti o právních a ostatních předpisech
 • Analýzy rizik, identifikace a seznámení s riziky, preventivní a nápravná opatření
 • Nebezpečné situace, nehody, mimořádné události
 • Pracovní povolení
 • Práce s chemickými látkami
 • Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, práce v uzavřených prostorách
 • Nářadí a stroje
 • Vyhrazená tlaková zařízení, elektrická, zdvihací a plynová
 • Pracovní úrazy
 • Příčiny nehod
 • Nebezpečné pracovní postupy
 • Práce ve výškách
 • OOPP
 • Evropské směrnice
 • Opatření týkající se hluku, el. záření, azbestu, kontrolovaná pásma, havarijní plány

Školení je vhodne pro pro osoby se zájmem o certifikát VCA Basic, certifikát SCC, safety checklist contractors, SCC cetifikace, VCA Basic certifikace, VCA Basic školení.


Kontaktní údaje
Kudy k nám
Školením Vás provedou
Petra Kolmanová


Petra Kolmanová

Ing. Miroslava Kohoutová


Ing. Miroslava Kohoutová