Školení (certifikát) VCA Basic/SCC

Určeno pro osoby, které pracují zejména v Holandsku, Belgii, Německu, Rakousku , Francii a v dalších zemích EU, Švýcarsko.

VCA Basic = certifikace osob z bezpečnosti práce pro operativní pracovníky výroby na vykonávání prací nebezpečných i rizikových u Vašich zákazníků a dodavatelů. Po úspěšném zkoušce bude účastníkům na jeho jméno vystaven certifikát s platností 10 let.

VCA BASIC - pokyny

 • Objednávejte se na přípravné školení prezenční formou a elektronickou zkoušku s předstihem min.1 týden
 • Pro upřesnění termínu volejte: +420 777 652 092
 • Nutno zaslat závaznou objednávku (Objednávka VCA Basic), viz níže ke stažení.
  Vyplnit údaje čitelně hůlkovým písmem, podepsat a naskenované zaslat na: bozp@bozp-pardubice.cz
 • Přihlášky se uzavírají 3 dny před zkouškou a tudíž zkouška musí být uhrazena převodem na účet.
 • Veškeré podklady pro zkoušku jsou zpracovávány v zahraničí.
 • Minimálním počet účastníků je 10 osob. Školicí středisko si vyhrazuje právo zrušit zkoušku při nenaplnění počtem uchazečů.

Od 1. září 2017 se návrh a obsah základní zkoušky VCA Basic změnil.. Nyní budete nejen testováni na znalosti teoretické, ale také pro jejich aplikaci v praxi. Nová základní zkouška VCA se již netýká pouze otázek s a – b – c možnostmi, ale používají se i jiné formy dotazů.

VCA Nederland vyvinula testovou zkoušku, kde můžete procvičovat nové typy otázek. Níže najdete základní test VCA. Zkouška se skládá ze 40 otázek, časový limit je 60 minut. V základní zkoušce testu VCA jsou všechny typy otázek . To vám dává dobrou představu o tom, jak jsou strukturovány nové otázky zkoušky a jak fungují jejich odpovědi. Zkoušky probíhají stejným způsobem ve všech uznávaných školicích střediskách. Doporučujeme pročíst materiály ke zkoušce a vyzkoušet si elektronický test.

Zde doporučujeme vyzkoušet test: https://www.vcaproefexamens.nl/basis-vca-proefexamen/

Úspěšní kandidáti zkoušky VCA Basic a VCA VOL najdou diplomy zde : https://csm-examen.be/
Již jen poslední 2 termíny do konce roku 2018. Objednávejte se s předstihem.

VCA Basic -přípravné školení a zkouška

Termín školení: 29.11. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH

VCA Basic -přípravné školení a zkouška

Termín školení: 27.12. Začátek školení: Školení 8.00 - 15.30 hod, Zkouška 16.00 hod Cena: 8500,- CZK včetně DPH


Pro konkrétní termíny volejte na telefonní číslo +420 777 652 092

Obsah školení VCA Basic/SCC

 • Základní znalosti o právních a ostatních předpisech
 • Analýzy rizik, identifikace a seznámení s riziky, preventivní a nápravná opatření
 • Nebezpečné situace, nehody, mimořádné události
 • Pracovní povolení
 • Práce s chemickými látkami
 • Nebezpečí vzniku požáru, výbuchu, práce v uzavřených prostorách
 • Nářadí a stroje
 • Vyhrazená tlaková zařízení, elektrická, zdvihací a plynová
 • Pracovní úrazy
 • Příčiny nehod
 • Nebezpečné pracovní postupy
 • Práce ve výškách
 • OOPP
 • Evropské směrnice
 • Opatření týkající se hluku, el. záření, azbestu, kontrolovaná pásma, havarijní plány

Školení je vhodne pro pro osoby se zájmem o certifikát VCA Basic, certifikát SCC, safety checklist contractors, SCC cetifikace, VCA Basic certifikace, VCA Basic školení.


Kontaktní údaje
Kudy k nám